Alleslijm Collall

 2,10 9,95

Collall Alleslijm

Collall Allesllijm is een sterke transparante lijm op oplosmiddelbasis. Geschikt voor het lijmen van onder andere papier, karton, hout en textiel.

  • Heldere transparante lijm
  • Gemiddeld dik vloeibaar
  • Sterke verlijming
  • Sneldrogend
  • Sterke geur (aceton)

 

Oplosmiddel: aceton/ethanol

Hoofdbestanddeel: polyvinylacetaat

Lijmverbruik: circa 100 gram per m², eenzijdig gelijmd.

Verwerking:

  • De te lijmen materialen dienen droog en vrij van stof en vuil te zijn.
  • Rechtstreeks uit het flesje aanbrengen op het oppervlak en eventueel verdelen met behulp van een spatel of kwastje.

Advies: gebruik Collall Alleslijm in een goed geventileerde ruimte. Rechtop, in gesloten verpakking op een koele donkere, goed geventileerde plaats bewaren.

Gevaar! Bevat aceton.

Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Inademing van damp vermijden. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. Inhoud/verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor klein chemisch afval.

Waarschuwing: de lijm kan schade toebrengen aan gelakte materialen.

Geschikt voor: vanaf 6 jaar, onder begeleiding van een volwassene.

Reiniging:

  • Vlekken kunnen verwijderd worden met een ruime hoeveelheid aceton. Omdat sommige verfstoffen en kunststofvezels hiertegen niet bestand zijn, dit eerst proberen op een niet zichtbare plaats.
  • Uit (kleding)stoffen kan een vlek ook verwijderd worden met papier met één ruwe zijde. Leg het papier met de ruwe zijde op de vlek en ga er met een lauwe strijkbout over; de lijm smelt en trekt in het papier. Herhaal deze behandeling indien nodig. Overschrijd met de strijkbout niet de maximale strijktemperatuur van de betreffende stof.

 

 

 

Extra informatie

Merk

Collall

Volume

100ml, 250ml, 1000ml (1L)